คณะผู้บริหาร

นางรัชนี สุวรรณชัยรบ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย