ภาพกิจกรรม
งานวันครู 16 มกราคม 2566
( จำนวน 5 รูป / ดู 107 ครั้ง )
กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 อาชีวะเกมส์
( ดู 0 ครั้ง )
กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565
( ดู 4 ครั้ง )
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565
( ดู 0 ครั้ง )
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
( ดู 0 ครั้ง )
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565
( ดู 0 ครั้ง )
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
( ดู 4 ครั้ง )
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้า
( จำนวน 2 รูป / ดู 319 ครั้ง )
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2564
( จำนวน 21 รูป / ดู 1000 ครั้ง )
ทัศนศึกษาดูงาน 2564
( ดู 357 ครั้ง )