ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2565-2569) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา (อ่าน 411) 17 ต.ค. 65
วารสารถวายเทียนเข้าพรรษา ปีการศึักษา 2565 (อ่าน 513) 08 ส.ค. 65
1 กรกฎาคม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 (อ่าน 532) 03 ก.ค. 65
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 549) 23 มิ.ย. 65
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 294) 23 มิ.ย. 65
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (อ่าน 273) 09 มิ.ย. 65
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวยได้ผ่านการประเมินความพร้อมผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) ประจำปีการศึกษา 1/2565 (อ่าน 171) 09 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครครู ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 282) 18 เม.ย. 65
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับมาตราการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด19) อย่างเคร่งครัด เเละ #ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานประกอบการสถานศึกษาสะอาดปลอดภัยป้องกันโรคCOVID19 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (อ่าน 297) 05 ก.ค. 64
วารสารวิทยาลัย (อ่าน 358) 01 ก.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย (อ่าน 256) 11 มิ.ย. 64
นโยบายการป้องกันและสังเกตอาการเสียงต่อโรคโควิด 19 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย (อ่าน 270) 01 ก.ค. 63
มีเงิน มีงาน มีวุฒิ (อ่าน 334) 20 มี.ค. 62
โควต้าศึกษาต่อสายอาชีพ สนองนโยบายรัฐบาลและกรมอาชีวศึกษา (อ่าน 347) 27 พ.ย. 61